"สิ่งที่เราทำ คือ การทำให้ทุกคนได้เห็นโอกาส"

"สิ่งที่เราทำ คือ การทำให้ทุกคนได้เห็นโอกาส" ในโครงการ กรีนการ์ด EB-3 ผ่านการจ้างงาน กรีนการ์ด greencard อเมริกา กรีนการ์ดผ่านการจ้างงาน ฝึกงานต่างประเทศ ฝึกงานอเมริกา เรียนต่ออเมริกา วีซ่า วีซ่าอเมริกา  

About Us

Our established company investor and our professional officers have been worked in immigration since 2009. The attorney team has worked in immigrant cases more than 10 years and success in thousand cases.

LAE is registered trademark owned by Thum Group Limited. Our head office locate in South Carolina, United States.

Furthermore, we service U.S employers on the international staffs. We have been assisted U.S employers and ASEAN employers to hire the qualified staffs and professional staffs with high retention rate succussfully.  

We asssit many investors to invest in US business also the immigrant status from thier investor. Many of them would like to invest in a vaule real estate and make benefit from the investment without request the immigrant status.

In 2015, we implement the online high security base for our best service for our clients to access and apply from anywhere around the world.                

Our Vision

The leader organization for "Your Future"

Our Mission

Connecting to bond the relationship with government, private companies and all citizens to promote US opportunities. Encouraging and enabling people to investing in "Your Future" 

5th Floor, Siriphanich Building

191 Huaykaew Road T. Suthep  

A. Muang Chiang Mai 50200 

098-7895519, 094-3516916

094-3296593, 094-4199169

E: info@lae.co.th   Line ID: @lae.th

  • White LinkedIn Icon
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Google+ Icon
Send Us a Message

© 2018 by Thum Group Limited. Created with Wix.