top of page

"สิ่งที่เราทำ คือ การทำให้ทุกคนได้เห็นโอกาส" ในโครงการ กรีนการ์ด EB-3 ผ่านการจ้างงาน กรีนการ์ด greencard อเมริกา กรีนการ์ดผ่านการจ้างงาน ฝึกงานต่างประเทศ ฝึกงานอเมริกา เรียนต่ออเมริกา วีซ่า วีซ่าอเมริกา  

bottom of page