top of page
  • รูปภาพนักเขียนThum Ideas

พ่อแม่ได้กรีนการ์ด ลูกเรียนระดับมัธยมฟรี!

การศึกษาในปัจจุบัน ไม่ได้หยุดไว้แค่ในห้องเรียน หรือ ในประเทศ แต่มีอยู่ทุกที่ทั่วมุมโลก สภาพแวดล้อมในการเรียน คือ สิ่งเกื้อหนุนและส่งเสริมให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น





น้องๆ มัธยมอยากไปเรียนอเมริกากันสักครั้ง จะเหมือนในหนังฮฮลิวูดไหม น่าจะสนุกดี ความจริงแล้วโรงเรียนในอเมริกาจะเน้นการใช้ความคิดเป็นหลัก ทำให้เราได้เปิดโลกกว้าง กล้าคิด กล้าทำ กล้าทดลอง ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของการพัฒนา จึงไม่แปลกว่าทำไมเค้ามาได้ไกล และเป็นผู้นำในโลก


ส่วนใหญ่การไปเรียนโรงเรียนของรัฐในอเมริกา จะเป็นโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วีซ่านักเรียนแลกเปลียน (J-1) ระยะเวลา 10-12 เดือน จะได้รับสิทธิในการเรียนฟรี แล้วกลับประเทศหลังจากจบโครงการ 

ถ้าอยากไปเรียนต่อ ส่วนใหญ่จะไม่สามารถไปเรียนที่โรงเรียนของรัฐได้ ถ้าจะเรียนต้องไปเรียนโรงเรียนเอกชน จะออกวีซ่านักเรียน (F-1) ค่าเทอมรายปีละ $15,000-$30,000 เพราะโรงเรียนของรัฐ สงวนสิทธิ์ให้กับผู้เสียภาษีในรัฐนั้น


เราจะสังเกตว่า สวัสดิการต่างๆ ของสหรัฐอเมริกาจะยึดโยงกับภาษีที่เราจ่ายทั้งสิ้น 

เมื่อพ่อแม่ถือกรีนการ์ด ทำงานและเสียภาษีให้กับรัฐนั้นๆ ลูกทุกคนจะได้รับสิทธิในการเข้าไปเรียนฟรี ตั้งแต่อนุบาลจนจบระดับมัธยม โดยไม่ต้องเสียค่าเทอมใดๆ จ่ายเพียงค่าหนังสือ ค่าชุด และอื่นๆ เล็กน้อยเท่านั้น 


เพียงแค่พ่อแม่ถือกรีนการ์ด ก็เปิดโอกาสอันกว้างไกลให้กับลูก

Comments


"สิ่งที่เราทำ คือ การทำให้ทุกคนได้เห็นโอกาส" ในโครงการ กรีนการ์ด EB-3 ผ่านการจ้างงาน กรีนการ์ด greencard อเมริกา กรีนการ์ดผ่านการจ้างงาน ฝึกงานต่างประเทศ ฝึกงานอเมริกา เรียนต่ออเมริกา วีซ่า วีซ่าอเมริกา  

bottom of page